Gegevensmanagement

Ge•ge•vens•man•age•ment is het geheel van activiteiten om in een organisatie op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.

Gegevensmanagement

Populair gezegd is gegevensmanagement een verzameling van processen, protocollen, instrumenten, rollen en een organisatie-inrichting om in controle te komen over de gegevens. De controle bestaat bijvoorbeeld uit de gewenste kwaliteit, de locatie van gegevens, inzicht in het gebruik van gegevens en de bescherming van gegevens.

Het is een jong vakgebied omdat binnen informatiemanagement nog geen volwassen theorie is van wat informatiemanagement nu inhoudt, welke disciplines daarbinnen zijn te onderkennen en waar de grenzen met aangrenzende vakgebieden liggen.

Ik heb met meerdere partijen samengewerkt om het gegevensmanagement landschap vorm te geven: tijdens mijn werkzaamheden voor het Ministerie van Justitie, diverse gemeenten, adviesbureaus maar ook met de organisaties (bijvoorbeeld KING/VNG Realisatie en ICTU) die de referentiearchitecturen voor de (rijks)overheid opstellen. Daarnaast ben ik voorzitter van de Expertgroepen Gegevensmanagement NORA (sinds 2017) en GEMMA (sinds 2015).

Richtlijnen gegevensmanagement

GEMMA gegevensmanagement

De Expertgroep Gegevensmanagement is in 2013 gestart met het delen van best practices en het schrijven van  een handreiking gegevensmanagement. In 2015 is deze handreiking overgenomen door KING en verwerkt tot het GEMMA tactisch katern Gegevensmanagement. Dit katern is later aangevuld met het strategisch katern Gegevensmanagement en instrumenten als de scorecard en implementatie factsheets.

Governance Gegevensmanagement Datamanagement

NORA gegevensmanagement

NORA is al in 2009 vastgesteld als norm voor de Nederlandse overheid. NORA biedt principes, definities en modellen voor het ontwerp en de inrichting van de informatievoorziening van de overheid en de dienstverlening aan burgers en bedrijven. In 2017 is besloten om gegevensmanagement ook in de NORA op te nemen.

In 2019 is de eerste versie gegevensmanagement NORA gepubliceerd en gepresenteerd op het Symposium Gegevensmanagement.

In 2018 heeft voor de eerste keer het vergelijkend onderzoek gegevensmanagement bij gemeenten plaatsgevonden, in samenwerking met Berenschot.

Sinds 2017 verzorgt Stolk Informatiemanagement opleidingen gegevensmanagement.