Alle organisaties zijn vandaag de dag afhankelijk van ICT.  De tijd dat ICT werd ingezet als ondersteuning in de administratie ligt ver achter ons. Met de huidige informatievoorziening is elke onderneming in staat om snel in te spelen op vragen van de markt. De consument of burger is gewend om snel informatie te vinden, prijzen te vergelijken en op elk moment van de dag zaken te doen. ICT-uitdagingen genoeg dus voor alle ondernemingen en (rijks) overheden.

Advies

Ondernemen of besturen in deze tijd vraagt dan ook om een logisch geheel van visie, beleid of architectuur om met informatiemanagement succesvol te zijn in uw eigen markt.

Stolk Informatiemanagement heeft dit soort projecten voor diverse organisaties uitgevoerd. De volgende gebieden kunnen worden ondersteund met advies, organisatie ontwikkeling of opleiding:

  • Beleidsontwikkeling informatiemanagement;
  • Inrichting ICT organisaties;
  • Portfoliomanagement;
  • Gegevensmanagement.

Reviews klanten

Gemeente Tilburg

DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het Ministerie van OC&W

Diversen – opleiding gegevensmanagement