Wim Stolk

Ik ben een zelfstandig adviseur op het gebied van informatiemanagement.

Mijn ervaring ligt sinds de start van mijn loopbaan (1996) op het snijvlak van business en ICT. Soms wat meer nadruk op P&O of Business, maar altijd weet ik de vertaalslag te maken van gebruikers naar ICT en omgekeerd.

Ik heb studies afgerond in Personeel & Organisatie en Informatiemanagement. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in onder andere gegevensmanagement. Sinds 2014 ben ik voorzitter van de expertgroep gegevensmanagement en heb ik zowel aan de ICT overheidsrichtlijnen “GEMMA” en de “NORA” mijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en positionering van gegevensmanagement bij de Nederlandse overheid.

In mijn vrije tijd sport ik graag (triatlon, hardlopen en tennis). Ook haal ik veel ontspanning uit het uitgebreid koken. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de oprichting van een lokale Coderdojo. Coderdojo is een internationale beweging om kids te leren programmeren.

Referenties 

  • Advies aan diverse gemeenten
  • Opleiding gegevensmanagement aan diverse gemeenten, overheidsorganisaties, bedrijfsleven. (o.a. Zorginstanties Gemeenten, Politie, verschillende Ministeries, uitvoeringsinstanties als DUO, agentschappen als Kamer van Koophandel, adviesbureaus)
  • Samenwerking overheidsorganisatie (o.a. KING/VNG realisatie, ICTU)
  • Ministerie van Justitie
  • Berenschot
  • IBM
  • AROMedia