Privacy Statement

Privacystatement Stolk Informatiemanagement

Doel verwerking persoonsgegevens

  • Stolk Informatiemanagement verwerkt persoonsgegevens omwille van haar bedrijfsactiviteiten: opleiding, advies en events op het gebied van informatiemanagement.
  • Stolk Informatiemanagement kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het aanmeldingsformulier. Daarom vragen we als u zich aanmeldt expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Informatie over gegevensverwerking

  • De gegevens die bij de inschrijving worden doorgegeven worden alleen gebruikt voor doelen die een directe relatie hebben met de event- advies- of opleidingswerkzaamheden van Stolk Informatiemanagement.

Uitwisseling hergebruik van gegevens

  • Uw persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met derden. Uw e-mailadres kan hergebruikt worden om u over nieuws van Stolk Informatiemanagement te informeren, als u ook hiervoor toestemming heeft gegeven.

Beveiliging persoonsgegevens

  • Stolk Informatiemanagement zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

  • Stolk Informatiemanagement bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist dan wel uw verzoek de gegevens te vernietigen.

Uw privacyrechten

  • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
  • Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stolk Informatiemanagement van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Stolk Informatiemanagement behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
  • Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
  • U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan: